WPC 100

Čerstvá voda

Čerstvá voda

Pri obsahu soli < 2.000 mg/l: WPC 100 FW premení vodu zo studní, prameňov, riek a jazier ako aj surovú vodu z potrubia na bezchybnú pitnú vodu.

Dávkovacia stanica WPC 100

Dávkovacia stanica WPC 100

Predchlórovanie, stabilizácia tvrdosti a dodatočné chlórovanie: Dávkovacia stanica WPC 100 CD cielene a exaktne riadi pridávanie chemikálií potrebných na úpravu vody.